foto hoofding website klein2

Annual Handicap Review

De “Annual Handicap Review” (of kortweg de “AHR”) is een verplichte jaarlijkse handicapherziening die voorzien is in het  EGA (European Golf Association) handicapsysteem . Het handicap comité van elke golfclub moet deze AHR na het einde van het jaar verplicht uitvoeren  voor alle spelers met een EGA handicap (tot 36.0).

Het handicap comité van de Lilse heeft beslist om de AHR integraal en ongewijzigd over te nemen zoals berekend en voorgesteld volgens de bepalingen van het EGA handicapsysteem. Het resultaat van deze handicapherziening is vanaf heden zichtbaar in de handicaphistoriek.

De berekening van de “AHR” is een vrij complex berekeningsproces.

De herziening geeft drie mogelijkheden:

1             Er gebeurde niets met uw handicap:                           u speelde uw gemiddelde hcp.
2             Uw handicap steeg met 1, 2 of 3  punten:                  u speelde onder uw gemiddelde hcp.
3             Uw handicap daalde met 1, 2 of 3 punten:                u speelde boven uw gemiddelde hcp.

De volledige versie van het  EGA handicap systeem vindt u terug via;

http://www.golfbelgium.be/nl/handicapping–golfregels/egahandicapsysteem 

 

Vanaf heden is onze website toegankelijk via lilsegof.be

Bereikbaarheid Sunrise Festival vrijdag 29 juni tot maandag 2 juli

Naar aanleiding van Sunrise Festival op de Lilse Bergen is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Strandweg van vrijdag 29 juni 16.00 uur tot maandag 2 juli 06.00 uur.  Bezoekers van de Lilse Golf kunnen het best rijden via het Konijnenpad. Dit is ook de aanrijroute voor de hulpdiensten in geval van calamiteit.

icon settings