foto hoofding website klein2

golfterrainGolfbaan

1. Het clubhuis, met alle aanbouw en het terras zijn buiten de baan (out of bounds). Verharde paden zijn obstakels. Beschermnetten, beregeningsinstallatie en drainage zijn vaste obstakels. Alle gele, rode en blauwe paaltjes en afstandsmarkeringen zijn vaste obstakels.

2. Het is niet toegestaan te spelen in 'grond in bewerking'. Indien de bal van een speler in 'grond in bewerking' ligt, of, indien een dergelijk stuk grond een belemmering vormt voor de stand van de speler of voor de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet hij de belemmering ontwijken volgens de Regel 25-1.

3. Ieder oefenterrein en de bescherming hiervan is buiten de baan (out of bounds).

4. De buiten de baan (out of bounds) markering tussen de holes 1/10 en 9/18 is geldig tijdens spel op hole 1/10. Spelend op hole 9/18 is deze markering een vast obstakel.

5. Spelen naar de green van hole 2/11 is slechts toegestaan indien de teebox van hole 3/12 verlaten is.

Download hier de Playing Handicap Table: pdfWHS_Course_Tables_Lilse_2021.pdf 

 Download hier het baan-& wedstrijdreglement 2024

pdfLilse_Golf_I_Baan-_en_wedstrijdreglement_2024_.pdf

Herstel PITCHMARKS - leg DIVOTS terug - vermijd TRAAG spel - geen OEFENSWINGS op de afslagplaatsen - Volg de instructies op van het baanpersoneel en de commissies

icon settings