foto hoofding website klein2

Clubkampioenschap Strokeplay 2022 - Wedstrijdreglement

Dit Aanvullend Reglement heeft voorrang op het Baan- & Wedstrijdreglement van de Lilse Golf & Country in geval van een afwijking.

Wedstrijdformule

 • Het clubkampioenschap wordt gespeeld volgens de formule “single strokeplay” over 2 x 18 holes, volgens de regels van de R&A en USGA.
 • Het clubkampioenschap wordt gespeeld zonder handicapverrekening.
 • De wedstrijd is Qualifying
 • Aantal deelnemers: maximaal 48
 • Afslagplaatsen:
  • Heren: BLUE tees
  • Dames: RED tees

Deelnemingsvoorwaarden

 • Om deel te kunnen nemen moeten spelers full member zijn van de Lilse Golf & Country (homeclub) en in orde zijn met lidgeld & federatiekaart.
 • Inschrijving staat open voor leden met een WHS-handicap van 36 of lager.
 • Er wordt geen wedstrijdfee gevraagd voor het clubkampioenschap.

Datum & Inschrijvingen

 • Het clubkampioenschap Strokeplay wordt gespeeld op donderdag 26 mei.
 • Opening van de inschrijvingen: 15/04/2022 via #BEgolf
 • Sluiting van de inschrijvingen: 1/05/2022
 • Inschrijving biedt geen garantie tot deelname, na de sluiting van de inschrijvingen wordt het deelnemersveld bepaald. In evenredigheid met de samenstelling van het ledenbestand (61% heren, 39% dames) worden er initieel 30 plaatsen voor heren en 18 plaatsen voor dames voorzien. Indien er in een groep onvoldoende inschrijvingen zijn dan worden de beschikbare plaatsen vrijgegeven voor de andere groep.
 • Bij het bepalen van het deelnemersveld worden de beschikbare plaatsen in oplopende volgorde toegewezen aan de spelers met de laagste handicap. Hierbij wordt de handicap van de deelnemers op het moment van de afsluiting van de inschrijvingen in aanmerking genomen. In geval van een gelijke handicap zal de deelname worden toegewezen via loting indien er onvoldoende resterende plaatsen beschikbaar zijn.

Wedstrijdverloop

 • Er worden 2 rondes van 18 holes gespeeld.
 • Cut na 18 holes: de beste 6 dames en 12 heren gaan door op basis van de uitslag van de eerste 18 holes. Bij gelijke stand bij de heren na 18 holes zullen alle spelers met een gedeelde 12de plaats door mogen voor de 2de
 • Minimale stop voor elke deelnemer na 18 holes.
 • Oefenen is toegelaten tussen de eerste en laatste 18 holes, maar enkel op de practice area (niet op de baan).
 • In de tweede ronde vertrekken de best geplaatste spelers het laatst.
 • Caddies zijn toegestaan, zij moeten minimaal hcp 36 hebben. Caddies mogen advies en bijstand verlenen aan de speler maar mogen niet tussenkomen bij eventuele discussie tussen de spelers onderling.
 • Indien tijdens de wedstrijd tussen spelers een discussie wordt gevoerd over de te volgen procedure, en er geen marshal kan bijgehaald worden, is het aangeraden om een tweede bal te spelen en beide scores te noteren om achteraf bij de wedstrijdverantwoordelijke de juiste score te laten bevestigen; dit om onnodig oponthoud te vermijden.
 • Clubkampioen(e) wordt de speler/speelster met de laagste bruto score over de 36 holes.
 • Bij gelijke stand wordt er afwisselend op hole 1 en 9 een “sudden death play-off” gespeeld tot er een winnaar is.

Lokale Regels

 • Buggy’s zijn enkel toegestaan mits medisch attest.
 • Afstandsmeters zijn toegelaten.
 • Dropping Zone hole 1; als u in het water slaat dan kunt u met een strafslag uw bal verder spelen vanuit de dropping zone.
 • Dropping Zone hole 5; als u in het rode strafgebied achter de green van hole 5 slaat dan kunt u met een strafslag uw bal verder speler vanuit de dropping zone.
 • Robotmaaiers en hun laadstations worden beschouwd als vast obstakel.
 • Het clubhuis, met alle aanbouw en het terras zijn buiten de baan (out of bounds). Beschermnetten, beregeningsinstallatie en drainage zijn vaste obstakels. Alle gele, rode en blauwe paaltjes en afstandsmarkeringen zijn vaste obstakels.
 • Het is niet toegestaan te spelen in ‘grond in bewerking’. Indien de bal van een speler in ‘grond in bewerking’ ligt, of, indien een dergelijk stuk grond een belemmering vormt voor de stand van de speler of voor de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet hij de belemmering ontwijken volgens de Regel 16
 • Ieder oefenterrein en de bescherming hiervan is buiten de baan (out of bounds).
 • De buiten de baan (out of bounds) markering tussen de holes 1/10 en 9/18 is geldig tijdens spel op hole 1/10. Spelend op hole 9/18 is deze markering een vast obstakel.
 • Hole 3 Line-of-sight-relief. Een bal in de rechthoekige zone mag binnen 1 clublengte gedropt worden aan de linkerkant van die zone op een zelfde afstand dan dat de bal oorspronkelijk lag. Enkel van toepassing als je hole 3 speelt.
 • Stilleggen van de wedstrijd omwille van gevaarlijke weerssituatie: als de commissie de wedstrijd stil legt dient er onmiddellijk gestopt te worden. De hole wordt niet verder uitgespeeld alvorens de commissie de wedstrijd heropstart. Als een speler niet onmiddellijk gevolg geeft aan het stoppen van de wedstrijd wordt deze gediskwalificeerd. Het signaal voor het stoppen van de wedstrijd is een lange fluittoon met de sirene gegeven.
 • Een speler mag geen enkele oefenslag uitvoeren in de nabijheid van of op de green die hij laatst gespeeld heeft. Als hij toch een oefenslag op de laatst gespeelde green heeft uitgevoerd, dan zal de speler hiervoor twee strafpunten krijgen op de volgende hole, behalve indien hij de laatste hole speelt. Dan krijgt hij de twee strokes straf op de laatst gespeelde hole.
 • Traag spel: er is een maximum tijdslimiet bepaald van 2 uren en 15 minuten per 9 holes; dit is 4 uur en 30 minuten voor 18 holes. Bij het niet eerbiedigen van deze tijdslimiet gelden de volgende straffen voor de ganse flight:
  • Eerste overtreding: officiële waarschuwing en duidelijke afspraak wanneer de volgende straf opgelopen wordt.
  • Tweede overtreding: een strafslag
  • Derde overtreding: twee strafslagen
  • Vierde overtreding: diskwalificatie

Prijsuitreiking

 • De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 26/05 in de vooravond.
 • Dress code: casual chique

Uitzonderlijke omstandigheden

 • Indien de wedstrijd omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet kan worden gespeeld of afgewerkt op de voorziene dag of tijd, kan het wedstrijdcomité beslissen om deze op een latere datum of op een later tijdstip te spelen of te hervatten, in samenspraak met de betrokken spelers.
 • Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om een speler uit te sluiten van deelname aan het clubkampioenschap wegens inbreuk op het Baan- & Wedstrijdreglement of op dit Aanvullend Reglement.
 • In geval van een geschil over enig punt van dit reglement, zal de beslissing van het wedstrijdcomité soeverein en definitief zijn.

icon settings